Välkommen

Norra Möckleby bygdegård & Bläsinge camping

Norra Möckleby byggnadsförening är verksam i Norra Möckleby socken på östra Öland.

Föreningens syfte är bland annat att se till att det finns en fungerande samlingslokal i socknen för möten, föredrag, fester med mera.

Byggnadsföreningen tar hand om och underhåller bygdegården som ligger mitt i Norra Möckleby. Bygdegården är rymlig och innehåller bland annat kök och ett större samlingsrum med scen.

Hyran för bygdegården är 1000 kronor. (Föreningar betalar endast 700 kronor). Det går bra att enbart hyra kaffesalen, vilken kostar 300 kronor.

Föreningen sköter även campingen vid Bläsinge strand. Där kostar det 50 kronor/natt att campa.